gym1

Časopis GYM musí vrátit finanční podporu

Autor: Martin Rosocha | 23.10.2014

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
na základě posouzení úrovně našeho časopisu nám byla zastavena finanční podpora, které se GYMu dostávalo z projektu Nové výzvy pro Třeboňsko. V tomto projektu jsme se zavázali vydat sedm samostatných čísel GYMu tak, aby prokazovaly vysokou míru inovativnosti, tedy zdokonalení či postupný vývoj GYMu. Na základě sdělení odpovědných osob jsou všechny GYMy, které byly vydány od září 2013 do prosince 2014, obsahově totožné, o inovaci nemluvě. Podpora je tedy na základě tohoto sdělení zrušena a prostředky, které byly do projektu vloženy, musí škola navrátit.

Rád bych v této souvislosti připomenul, že v dubnu tohoto roku jsme získali na krajském kole soutěže “Školní časopis roku 2014” 2. místo v kategorii „Časopisy a noviny vydávané studenty středních škol“ a 1. místo v kategorii „Webové časopisy a noviny“. Toto umístění nás opravňuje zastupovat na celostátním kole, ve kterém budeme ostatně navazovat na 1. místo za nejlepší obsah mezi všemi časopisy a 2. místo v ceně redakcí z roku 2012 a 2. místo za nejlepší obsah, 5. místo v kategorii webů a celkově 9. celkově z roku 2013.

Rovněž dodávám, že časopis GYM je dvojnásobným držitelem titulu „Nejinspirativnější středoškolský časopis České republiky“, titulu, který vyhlašuje Syndikát novinářů (cenu naše redakce přezvala v Senátu České republiky, jehož Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice je patronem ocenění).

Samotný Syndikát novinářů ostatně časopis GYM charakterizoval takto:
„Časopis charakterizuje znamenitě studentský život, zabývá se společenskou tématikou vážící se na život školy, specifickými otázkami, vysoká kulturní, estetická a etická úroveň předkládaných článků, uplatňování studentské recese i hlubších úvah, vázanost na místo, město, uplatnění studentů, příkladná úroveň i pro veřejné časopisy.“

Mimo tato zjevná ocenění připomínám, že po obvyklé obměně (neboť maturitní ročníky zkrátka odcházejí), se na vydávání časopisu podílejí noví členové redakce, jejichž počet je u současného čísla již třicet (tj. dvojnásobný oproti minulému roku). Dovolím si tvrdit, že takto široký tým nemá napříč republikou k dispozici žádná středoškolská redakce, a že právě tato skutečnost je v současné době, která velmi těžko získává mladou generaci k práci navíc, pro GYM tím nejlepším indikátorem.

Noví členové GYMu jsou do jednoho seznamování s novým redakčním systémem a fórem, které běží na systému phpBB, k samotným korekturám potom dochází na systému Google Drive. Časopis je vytvářen v nejnovějším software pro desktop publishing Adobe InDesign, používány jsou rovněž ostatní produkty z dílny Adobe (Adobe Creative Suite – Photoshop, Illustrator).
Mimo tištěnou verzi je časopis souběžně podporován internetovou verzí, která běží na systému WordPress a v rámci nastavení vzhledu je donastavena formou použití množství pluginů (např. Akismet, Enhanced media library, kPicassa Gallery, Wp-Polls a mnohým dalšími).

Vážení čtenáři, jako lektor a metodik školního časopisu GYM si Vás dovoluji všechny vyzvat, abyste se sami v níže uvedených odkazech přesvědčili, nakolik je časopis GYM skutečně časopisem, jehož obsah je totožný, jenž nevykazuje inovaci, a právě proto je povinen navrátit finanční podporu, které se mu doposud dostávalo.

Na závěr bych ještě rád dodal omluvu pro případ, že se vám, vážení čtenáři, přes výše uvedené argumenty, bude časopis GYM skutečně jevit jako neinovativní a ve všech níže uvedených číslech totožný…

Martin Rosocha

293031 323334 35

 • Pro časopis dělám grafiku od 26. čísla a od té doby se událo mnoho věcí. Tak třeba například změna šéfredaktora, odchod zakladatelů GYMu nebo rozšíření redakce o mnoho mladších studentů.

  Na posledním čísle (35) se podílelo 18 stálých redaktorů, 13 externistů (studenti, kteří se ještě nestali plnohodnotnými redaktory), ilustrace kreslilo 5 ilustrátorek a fotky fotily dvě fotografky. V porovnání s číslem 29 na kterém se podílelo 18 redaktorů je nynější stav studentů, kteří se podílejí na tvorbě GYMu dvojnásobný.

  Ilustrace co se objevily v minulých číslech budou, až na výjimky, úplně jiné, než ilustrace v čísle dalším. I když budou ve stejném stylu kresby, protože každá ilustrátorka má svůj osobitý styl, budou prostě jiné. To samé platí u každého článku co se v GYMu objeví. Každý článek je obsahově jedinečný pro každé nové číslo.

  To samé platí pro grafiku. I když jí má na starosti delší dobu jeden člověk (já) stále se vyvíjí. Stačí porovnat aktuální číslo s číslem předešlým. Hlavní změnou je “hlavička” stránky, ve které se nachází číslo stránky a název rubriky. Další velkou změnou je okénko se jménem a fotkou autora článku, které už není nad nadpisem, ale většinou na konci článku. Fotka u autora dodává napsanému textu jakousi osobitost.

  Pokud se tedy rozšíření redakce (redaktoři + externisté + další studenti podílející se na tvorbě) na 38 členů, “výchova” nástupců starších redaktorů, vylepšení grafické stránky časopisu, používání nejnovějších technologií (InDesign, Photoshop a další), nepočítá jako inovace časopisu tak potom nevím co INOVACE znamená a přál bych si vysvětlení tohoto pojmu…

 • Natálie Petroušková

  Naprosto souhlasím s Kačkou, že fakt, který tvrdí, že GYM není inovativní… je naprosto k smíchu. Moc škol školní časopisy nemá a myslím si, že je potřeba toto rozvíjet co nejvíce. Když si má sestřenice četla náš časopis, bylo jí líto, že na jejich gymnáziu, žádný časopis nemají.

 • T.T
 • Pavel Mráček

  Také mě toto rozhodnutí o ukončení finanční podpory velmi překvapilo. Inovací totiž za poslední dobu bylo více než dost, a to hlavně v posledním čísle. Každý, kdo do něj alespoň nahlédl, si zkrátka musel všimnout přepracovaného a zlepšeného designu, spousty nových pisatelů, jejich článků a mnoho dalšího. Samozřejmě, nic není dokonalé, ale velké úspěchy na soutěžích a celkově velký zájem o tento časopis hovoří za vše. Proto by mě zajímalo, jak by si pověřené osoby představovaly inovace v GYMu, tak, aby byl časopis hoden finanční podpory. Pokroky jsou totiž s ohledem na to, že jde o časopis tvořený čistě z vlastní vůle a radosti, skutečně velké. Bohužel si to tak ale nemyslí všichni, a to je za mě velká škoda.

 • Kateřina Mašková

  Mohu k tomu říct jen jediné – to, že GYM není inovativní mě vážně pobavilo. Zajímalo by mě, jak podle osob, které GYM posuzovaly vypadá dostatečně inovativní časopis, aby si zasloužil podporu.

 • Martina Marková

  Změnili jsme GYM od základů, ale nejsme inovativní. V redakci je nás dvakrát tolik, každý má novou rubriku, ale po obsahové stránce stagnujeme. Kompletně jsme změnili grafiku, ale náš vývoj je nulový. Umístili jsme se v každé soutěži, do které jsme se přihlásili, ale nemá smysl nás finančně podporovat. Pokud si toto myslí osoby odpovědné garancí projektu Nové výzvy pro Třeboňsko, pak je mou povinností jim tento názor vyvrátit. GYM se od září 2013 posunul tak, jako málo který jiný školní časopis. Je od základů obnoven jak po stránce grafické, personální, ale především obsahové. Rubriky po odcházejících loňských maturantech převzali noví lidé, jejichž naprosto odlišné názory a představy dávají každé rubrice diametrálně odlišnou podobu. Proto mi přijde až hrubé tvrdit, že je GYM neinovativní či stagnující. Každá rubrika, jež je v obsahu GYMu zařazená, tam byla zařazená z prostého důvodu. Primárním zájmem každého časopisu je pokrýt co nejrozsáhlejší spektrum čtenářů, kterým se může nabízet. Abychom zjistili, co naše čtenáře, jimiž nejsou pouze vyučující a studenti třeboňského gymnázia, opravdu zajímá. V září 2013 jsme provedli velmi rozsáhlou anketu napříč gymnáziem, do níž každý student uvedl, jakou rubriku by si v GYMu přál. Vzhledem k tomu, že zájem o náš časopis od září 2013 stoupl způsobem, o kterém se nám předtím ani nezdálo, usoudili jsme, že každá rubrika, která v GYMu je, tam je naprosto po právu.